Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Sooline võrdsus

All topics

Edendamise kohustus

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohustus hõlmab kõiki riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutusi, haridus-, teadus- ja koolitusasutusi ning tööandjaid.