Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Sooline võrdsus

All topics

Kaks strateegiat

Soolise võrdsuse edendamiseks kasutatakse kaksikstrateegiat. See tähendab, et kasutatakse kahte erinevat, kuid teineteist täiendavat ja toetavat strateegiat – erimeetmeid naiste või meeste olukorra parandamiseks ja soolõime strateegiat

  • Erimeetmed (ing positive action) tähendavad alaesindatud või halvemas olukorras oleva sugupoole olukorra parandamist. Erimeede võib olla näiteks kvoot. Erimeetmete peamine eesmärk ongi edendada soolist võrdsust mõnes spetsiifilises valdkonnas.
  • Soolõime strateegia (ingl gender mainstreaming) tähendab soolise võrdsuse eesmärgi lõimimist kõikidesse poliitikavaldkondadesse ja meetmetesse. Soolõime strateegiat kasutatakse poliitikavaldkondade puhul, kus peamine eesmärk on muu (nt keskkonnakaitse), aga kus peab arvestama naiste ja meeste (erineva) olukorra, huvide, võimaluste ja vajadustega. 

Kahe strateegia kasutamise põhjus on see, et ainult ühest ei piisa. Erimeetmed on suunatud konkreetsete probleemide lahendamiseks ja iseloomult on tegemist järeltegevusega. Soolõime strateegiaga saab ära hoida soolise ebavõrdsusetekkimist või põlistamist/süvenemist ning iseloomult on tegemist ennetava tegevusega. 

Soolise võrdsuse kaksikstrateegia kasutamine lepiti kokku 1995. aastal Pekingis toimunud ÜRO naiste IV maailmakonverentsil.