Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Sooline võrdsus

All topics

Näited soolõime rakendamisest

Näide heast projektist:

Gruusia riik töötas koostöös organisatsiooniga Naistega Euroopas Ühise Tuleviku Nimel (WECF) välja programmi, mille eesmärk oli kohandada päikeseküttetehnoloogiat kohalike maapiirkondade vajaduste ja võimsustega. Projekt oli sootundlik, st võttis arvesse meeste ja naiste erinevaid olukordi. 

Programmis töötati spetsiaalselt selle nimel, et naiste, kellel on väiksem sissetulek ja oma vara üle vähem kontrolli, kodudesse paigaldatakse päikesekütteseadmed, mille käitlus on soodsa hinnaga.