Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Riigieelarve naistele ja meestele. Vajaduspõhine eelarvestamine avalikus sektoris

Eelarved ei ole kunagi sooneutraalsed, vaid peegeldavad ja taastoodavad ühiskonnas eksisteerivaid soolisi stereotüüpe ja võimujaotust. Tulenevalt naiste ja meeste erinevatest rollidest ja sotsiaalsest staatusest on eelarveotsustel naistele ja meestele erinev mõju. Sootundliku eelarvestamise abil saab kindlaks teha, kuidas jagunevad avalikud ressursid naiste ja meeste vahel. Valdkondades, kus meeste ja naiste vajadused on erinevad, peab ka rahaliste vahendite eraldamine olema erinev ehk vastama vajadustele. Kui eelarve vahendite jaotuse tulemusena sooline ebavõrdsus suureneb, siis tuleb vahendite jaotust ümber kohandada, et riigieelarve edendaks soolist võrdõiguslikkust.

Raamatu eesmärk on aidata kaasa naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõtte läbivale lõimimisele riigieelarve planeerimisse ja koostamisse. Raamat on mõeldud ühtlasi nii sootundliku eelarvestamise metoodika kui ka laiemalt riigi rahanduse valdkonna salapära hajutamiseks, inimesele lähemale toomiseks.

 

Liik kogumik
Valdkond
Sooline võrdsus
Loomise aasta
2011
Autor(id)
Sheila Quinn
Sotsiaalministeerium
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei