Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine struktuurivahenditest rahastatud haridusprojektides

Analüüsis uuriti struktuuritoetustest rahastatud haridusprojekte, et selgitada välja, kas need edendavad soolist võrdsust. Uuritavate projektide hulgas on nii karjääriteenuste pakkumine lastele ja noortele kui ka õppenõustamine õpilastele. Karjäärinõustamise puhul võeti fookusesse soolised stereotüübid ning uuriti, kas tüdrukutele ja poistele tutvustatakse ka mittetraditsioonilisi karjäärivalikuid. Õppenõustamise teenuseid analüüsides vaadati, kas nõustamisteenused on kujundatud selliselt, et need aitaksid koolist väljalangemisohus noormehi, kes 7.-9. klassis on suuremas õpingute katkestamise ohus kui tüdrukud. Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitusprojektides uuriti seda, kuivõrd annab õpetajate täiendusõpe teadmisi sellest, kuidas õpetamisel soolistest stereotüüpidest hoiduda. Õpetaja ameti maine kujundamisse panustavad projektid said tähelepanu seoses sooliste stereotüüpidega ning sellega, kuivõrd need aitavad kaasa sellele, et rohkem mehi valiks õpetaja ameti ning haridusvaldkonnas tegutsevad naised tõuseksid haridusjuhtideks.

Liik uuring
Valdkond
Sooline võrdsus
Loomise aasta
2020
Autor(id)
Praxis
Sotsiaalministeerium