Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Soolõime teemaleht. Sotsiaalkindlustus

Teemalehe eesmärk on juhtida tähelepanu sotsiaalkindlustusskeemide väljatöötamise ja toimimise soolistele aspektidele ning anda ülevaade soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidest sotsiaalkindlustussüsteemides ja juhtida lugejad põhjalikumate sootundlike analüüside ja käsitluste allikateni. Sotsiaalkaitse teemade piiritlemisel ja sooliste aspektide läbival käsitlemisel keskendub teemaleht eelkõige sotsiaalkindlustuse nendele hüvitistele, mis on seotud indiviidide tööeluga. Käsitletakse pensioni-, ravi- ja töötuskindlustussüsteemide ning vanemahüvitise soolisi aspekte, mille põhjalikum analüüsimine võimaldaks soolist ebavõrdsust vähendada.

Liik teemaleht
Valdkond
Sooline võrdsus
Loomise aasta
2016
Autor(id)
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei