Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Soolõime teemaleht. Sugu ja soolisus haridusvaldkonnas I. Üldharidus

Teemalehe eesmärk on avada aktuaalsemad hariduse ja soolise võrdõiguslikkuse teema kokkupuutevaldkonnad ning  toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist. Teemaleht annab ülevaade hariduses soolise võrdsuse saavutamiseks püstitatud eesmärkidest ning on teejuhiks probleeme avavate-selgitavate allikate ja eri institutsioonide avaldatud publikatsioonide juurde. Teemalehes käsitletakse soolise võrdõiguslikkuse eesmärke haridusvaldkonnas, seletatakse, kuidas toetab sooaspekti arvestamine Eesti haridussuundumusi ja aitab kaasa poiste ja tüdrukute võrdse kohtlemise põhimõtte elluviimisele.

Liik teemaleht
Valdkond
Sooline võrdsus
Loomise aasta
2014
Autor(id)
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei