Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Soolõime teemaleht. Tööturg

Teemalehe eesmärk on avada ühiskonna tasandil seoses naiste ja meeste olukorraga tööturul aktuaalsemad soolise võrdõiguslikkuse teemad, nagu tööhõive, tööturu sooline segregatsioon, naiste ja meeste tehtavate tööde tasustamine ning toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist. Teemalehes on välja toodud soolise võrdsuse indikaatorid, teemakohased uuringud ja publikatsioonid ning tööturulõhede vähendamisele suunatud poliitikad. Kajastatakse soolise võrdsuse saavutamise eesmärke ja meetmeid eelkõige kolmest tööturu ebavõrdsuse aspektist: hõive, sooline segregatsioon ja palgalõhe.

Liik teemaleht
Valdkond
Sooline võrdsus
Loomise aasta
2014
Autor(id)
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei