Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

EIGE soolõime platvorm

Mis on soolõime? Milliseid erinevaid meetodeid kasutatakse soolõime rakendamiseks? Miks on oluline võtta arvesse soolist aspekti spordis, põllumajanduses, ettevõtluses jt valdkondades? Milline on soolise ebavõrdsuse olukord erinevates valdkondades EL-i riikide võrdluses? Mida on teistes riikides tehtud soolõime rakendamiseks? Nendele ja paljudele teistele teid huvitavatele küsimustele leiate vastused EIGE soolõime platvormilt.

Soolõime platvorm