Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Institutsioonid

Riigiasutused, kelle üheks peamiseks eesmärgiks on soolise võrdõiguslikkuse edendamine, on sotsiaalministeerium ja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik. Valitsust nõustav roll on soolise võrdõiguslikkuse nõukogul

Kohustus edendada soolist võrdõiguslikkust on siiski ülalmainitud asutustest palju laiem ning hõlmab kõiki riigi- ja kohalike omavalitsusüksusi, haridus-, teadus- ja koolitusasutusi ning tööandjaid. 

Eestis tegutsevad mitmed vabaühendused, kes toetavad soolise võrdõiguslikkuse edendamist.

Valdkonnas tegutsevad ka rahvusvahelised organisatsioonid.