Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Soolise võrdsuse tegevuskava

Soolise võrdsuse tegevuskava kirjeldab organisatsiooni kavandatavaid ja rakendatavaid tegevusi ja tulemusi soolise võrdõiguslikkuse edendamisse panustamisel oma tegevusvaldkonnas.

Soolise võrdsuse tegevuskavasid koostatakse nii riiklikul, organisatsiooni kui ka programmi/projekti tasandil.

Soolõime tegevuskava erineb soolise võrdsuse tegevuskavast selle poolest, et soolõime tegevuskava keskendub soolõime strateegia rakendamiseks organisatsioonis kavandatavatele ja rakendatavatele muutustele juhtimises, töökorralduses ja -protsessides ning aruandluses.

Soolise võrdsuse  tegevuskava koostamine koosneb järgmistest sammudest:

  1. Sooline analüüs – analüüsitakse organisatsiooni tegevusvaldkonnas naiste ja meeste olukorda, kaardistatakse olulised soolised lõhed ja soolise ebavõrdsuse põhjused. Vajalik on soopõhine statistika ja uuringud valdkonna kohta.
  2. Soolise võrdsuse edendamise eesmärkide seadmine – lähtudes olukorra soolisest analüüsist ja organisatsiooni tegevuse põhieesmärkidest, kavandatakse eesmärgid sooliste lõhede vähendamiseks organisatsiooni tegevusvaldkonnas. Eesmärgid peavad olema realistlikud ja mõõdetavad.
  3. Tegevuste valik soolise võrdsuse eesmärkide saavutamiseks – tuginedes varasemate sekkumiste mõju hindamisele ja olukorra soolisele analüüsile valitakse välja võtmetegevused, millel on suurim mõju soolise võrdsuse olukorra parandamisele oma tegevusvaldkonnas. Kirjeldatakse tegevuste elluviimiseks vajalikud ressursid, vastutused ja ajakava.
  4. Valitakse indikaatorid, et mõõta soolise võrdsuse eesmärkide saavutamist.