Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Soolise võrdsuse audit

Soolise võrdsuse audit on oma olemuselt kvaliteedi audit, mis aitab hinnata organisatsioonis soolõime strateegia rakendamise efektiivsust.

Auditi käigus kontrollitakse kas organisatsioonis rakendatud praktikad ja tugisüsteemid on piisavad ja efektiivsed ning jagatakse soovitusi olukorra parandamiseks.

Soolise võrdsuse auditi läbiviimisest loe lähemalt ILO juhendmaterjalist: A manual for gender audit facilitators: The ILO participatory gender audit methodology (2nd Edition)