Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele
Sooline võrdsus

Tööandjad näevad uue rakendusega meeste ja naiste palgalõhet

Statistikaameti värskete andmete järgi oli 2023. aastal sooline palgalõhe Eestis 13,1 protsenti. Alates aprillist on tööandjatel võimalik kasutada palgalõhe analüüsiks ja vähendamiseks uut digilahendust Palgapeegel, mis näitab, kas ja kui suur on organisatsioonis sooline palgalõhe. Uue rakenduse eesmärk on suurendada tööandjate teadlikkust soolisest palgalõhest ning aidata kaasa selle vähendamisele, kasvatamata sealjuures tööandjate halduskoormust.

Uudis
3 minutit
Sooline võrdsus

Sooline palgalõhe on Eestis 13,1 protsenti

Statistikaameti andmetel oli naiste brutotunnitasu 2023. aastal Eestis 13,1 protsenti väiksem kui meestel. Sooline palgalõhe vähenes aastaga seega 4,6 protsendipunkti võrra.

Uudis
1 minut
Sooline võrdsus

Võrdsuskeskus – uus võrguvärav soolise võrdsuse huvilistele

2021. a detsembriks valminud Võrdsuskeskuse veebikeskkond hakkab pakkuma kasulikku ja huvipakkuvat lugemist nii poliitikakujundajatele, tööandjatele, haridustöötajatele kui ka kõigile teistele soolise võrdsuse valdkonnast huvitatuile.

Uudis
2 minuti lugemine
Sooline võrdsus

Rahvusvaheline naistepäev 2022: naised ja sooline ebavõrdsus 111 aastat hiljem

Esimesest rahvusvahelisest naistepäeva tähistamisest möödub täna juba 111 aastat - hoolimata sellest, et tänapäeva naistel on oluliselt suuremad õigused ja senisest paremad võimalused nii tööelus, hariduse omandamisel kui teistes ühiskonnaelu valdkondades osalemisel, ei ole sooline ebavõrdsus ka aastal 2022 kuhugi kadunud.

Uudis
2 minuti lugemine
Sooline võrdsus

11. veebruaril tähistatakse päeva "Naised teaduses"

Täna tähistatakse Eestis teist korda rahvusvahelist päeva „Naised teaduses,“ mille eestvedajad Eestis on Archemy uurimisrühm Tartu Ülikoolist ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia. Päeva „Naised teaduses“ tähistamist alustati ÜRO eestvedamisel juba 2015. aastal eesmärgiga esile tuua naiste ja tüdrukute oluline roll teaduse arengus.

Uudis
1 minuti lugemine