Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Värske artiklikogumik "Teel tasakaalustatud ühiskonda III" vaatab tagasi möödunud kümnele aastale

Sooline võrdsus
1 minuti lugemine
Uudis

Ilmunud on värske veebikogumik, mis annab ülevaatliku pildi soolise võrdõiguslikkuse hetkeolukorrast Eestis ning viimase 10 aasta märgilisematest arengutest ja naiste ning meeste olukorda käsitlevatest poliitikatest.

Artiklikogumik „Teel tasakaalustatud ühiskonda III“ on sisuline jätk 2000. a ÜRO Arenguprogrammi eestvõttel ja 2010. a Sotsiaalministeeriumi vedamisel välja antud samanimelistele kogumikele. 

Vastilmunud kogumikus käsitletakse nii naiste ja meeste positsiooni tööelus, muutunud pereelu, naiste ja meeste rolli poliitikas, hariduse ja soo seoseid, kodanikuühiskonna arengut, tervist ja vananemist, naistevastast vägivalda ning meedia rolli. Võrreldes kahe varasema kogumikuga, on käesolevasse kogumikku lisandunud mitmed olulised uued ja päevakajalised teemakäsitlused, nagu seksuaalne ahistamine, keskkonnaprobleemide kokkupuutepunktid soo ning soolise ebavõrdsusega, rändeküsimuse sooline dimensioon ning naiste osalemine idufirmade tegevuses.

Artiklikogumiku terviktekst on leitav siit: