Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Перейти к основному содержанию
Accessibility

Sooline võrdsus

Все темы

Aruanded soolise võrdsuse kohta

Ülevaateid meeste ja naiste võrdsuse olukorrast Euroopa Liidus ja Eestis leiab järgmistest allikatest.

  • Euroopa Komisjoni iga-aastane meeste ja naiste võrdsuse raport „Progress on equality between women and men”. Loe viimast raportit.
  • ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (CEDAW) täitmise riiklikud raportid. Loe aruandeid siit (riigi alt tuleb Estonia valida). 
  • Pekingi deklaratsiooni ja tegevuskava aruanded: Pekingi +25 aruanne Eesti tegevuse kohta

Sotsiaalministeeriumi tellimusel perioodiliselt tehtavatest soolise võrdõiguslikkuse monitooringutest, kust leiab infot eestimaalaste hoiakute ja kogemuste kohta soolise võrdsuse ja ebavõrdsusega seotud teemadel. Vaata viimast monitooringut