Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Перейти к основному содержанию
Accessibility

Sooline võrdsus

Eesti õigusaktid

Diskrimineerimise keelu tagab Eestis põhiseadus, mida omakorda sisustavad mitmed eriseadused. Peamiseks eriseaduseks on soolise võrdõiguslikkuse seadus, milles lisaks diskrimineerimise keelule on sätestatud ka soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohustus.