Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Перейти к основному содержанию
Accessibility

Sooline võrdsus

Все темы

EIGE soolise statistika andmebaas

Andmebaas sisaldab ulatuslikke andmeid soopõhise statistika jaoks ning meeste ja naiste ebavõrdsuse eri aspektide teavet EL-i liikmesriikide võrdluses, pakkudes liikmesriikidele statistilist tõendusmaterjali soolise võrdsuse tegevuse toetamiseks ja oma arengu jälgimiseks.

Soopõhine statistika on statistika, mis kajastab asjakohaselt naiste ja meeste olukorra erinevusi ja ebavõrdsust kõigis eluvaldkondades.

EIGE soolise statistika andmebaas