Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Перейти к основному содержанию
Accessibility

Sooline võrdsus

Все темы

OECD soolise statistika andmebaas

OECD soopõhise statistika andmebaas (OECD Gender Data Portal) sisaldab valitud indikaatoreid, mis mõõdavad soolist ebavõrdsust hariduses, tööhõives, ettevõtluses, tervise ja arengu valdkondades näidates kui kaugel me oleme tegeliku võrdsuse saavutamisest ja kus on kõige enam vaja rakendada samme ebavõrdsuse vähendamiseks. Andmebaas sisaldab andmeid kõikide OECD liikmesriikide kohta, aga ka Brasiilia, Hiina, India, Indoneesia ja Lõuna Aafrika kohta.

OECD soolise statistika andmebaas